W 1 MINUTĘ SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ UZALEŻNIONA OD CUKRU